ASDE – Scouts de Galicia elixe Equipo para os vindeiros tres anos

ASDE – Scouts de Galicia celebrou o domingo 2 de outubro, no centro social de Santa Marta de Babío (concello de Bergondo), a Asemblea Scout Xeral extraordinaria coa finalidade de, entre outros asuntos, celebrar as eleccións á xunta directiva da entidade. O Equipo Scout Xeral elixido na asemblea, cun mandato de tres anos, é o seguinte:

 • Presidente Scout Xeral: Javier Castro
 • Secretario Scout Xeral: Pablo Álvarez
  • Asesora Xurídica: Mª Elisa Lorenzo
 • Tesoureiro Scout Xeral: Ignacio Vilar
 • Coordinador de Programas Educativos e Crecemento: Prisco Marcos
  • Técnica de Programas do 0.7: Diana Franco
 • Coordinador de Recursos Humanos: Iván Arceo
  • Director da ESIM: Estanislao Villar
  • Administradora da ESIM: Emilia Pena
  • Equipo de dinamización de scouters:
   • Raquel Piñeiro
   • Ricardo M. San Vicente
 • Coordinador de Comunicación: Antón Lama-Pereira

Na asemblea participaron unha trintena de educadores scouts que valoraron o traballo realizado nos tres últimos anos e expresaron o seu desexo de que o avance de ASDE – Scouts de Galicia continúe pola mesma senda.

Emotiva foi a despedida realizada a tres membros do Equipo que agoran deixan o seu cargo: Luis Romero, Fran Gutiérrez e Alberto González, que traballaron durante estes tres anos como Secretario Scout Xeral, Coordinador de Crecemento e Coordinador de Comunicación, respectivamente.

Ademais das eleccións, a asemblea xe comezou a planificar as primeiras actividades do novo curso, como a acción de servizo que se vai efectuar nas Illas Cíes ou os cursos de formación da Escola.