Grupos scouts

ASDE – Scouts de Galicia, está composta por nove Grupos Scouts presentes en sete cidades galegas:

Estes Grupos Scouts están formados por distintas seccións educativas nas que as rapazas e rapaces agrúpanse segundo a súa idade:

  • Colonia de Castores, de 6 a 8 anos
  • Manada de Lobatos, de 8 a 11 anos
  • Sección Scout, de 11 a 14 anos
  • Unidade Esculta, de 14 a 17 anos
  • Clan de Rovers, de 17 a 21 anos

Todas están apoiadas por “Scouters”, que son educadores e educadoras voluntarios adultos coa formación necesaria.