Escola Scout Insignia de Madeira

ESIM morado

 

A Escola Scout Insignia de Madeira proporciona a formación que necesitan os voluntarios adultos para exercer coma educadores scouts (scouters). Asemade, proporciona formación oficial no ámbito de tempo libre para persoas alleas á Federación.

Cada ano, convoca un curso de “Nó Gilwell”, que é a etapa básica que todo educador scout necesita. Ademáis de recibir a formación scout, os educadores reciben a formación en tempo libre necesaria para obter o Título de Monitor de Actividades de Tempo Libre da Xunta de Galicia.

Tamén organiza cursos de “Insignia de Madeira”, etapa máis avanzada dirixida a aqueles educadores que coordinarán un equipo de sección ou un Grupo Scout. Nesta etapa profundízase no coñecemento da metodoloxía scout e ademáis recíbese a formación para obter o Título de Director de Actividades de Tempo Libre da Xunta de Galicia.

Ocasionalmente, organiza cursos monográficos de xestión de Grupos Scouts: tesourería, secretaría,…

Se desexas ter máis información contacta no correo:[email protected]Deixe un comentario