Programas educativos

Cada ano/cada Rolda Solar, ASDE – Scouts de Galicia desenvolve unha serie de programas educativos co apoio dos Programas de Interese Social do Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estes programas desenvólvense dentro de catro eixos fundamentais:

  • Animación e Educación no tempo libre Infantil
  • Educación para a Saúde
  • Medio ambiente
  • Convivencia, Interculturalidade e Tolerancia

Isto concrétase nuhna serie de proxectos e accións deseñadas e coordenadas dende a Área de Programas Educativos de ASDE – Scouts de Galicia, nas que é habitual a colaboración doutras entidades, segundo a temática do programa en cuestión.

Tamén se realizan proxectos deseñados e levados a cabo polos propios Grupos Scouts galegos no seu entorno máis cercano.

¡Así foi o #FestivalScoutGalego2015!Deixe un comentario