Polo fin da violencia contra a muller

O 25 de novembro é o Día Internacional pola eliminación da Violencia contra a Muller e para os scouts, que somos un movemento que aposta plenamente pola importancia da coeducación, significa un feito moi destacable, polo que foi o protagonista dalgunha das actividades realizadas o...