ASDE – Scouts de Galicia presenta o seu video institucional

No seu empeño en implantar novas formas de comunicación, ASDE – Scouts de Galicia presenta o seu video institucional. Nel se trata de facer un resumo dos obxectivos da federación e dos seus Grupos, da metodoloxía educativa que se segue e das actividades que se realizan.

O video foi grabado no transcurso do Festival Scout Galego e do Camporee (acampada galega de tropas) celebrados en 2010.

O traballo foi realizado pola asociación audiovisual Película Invertida.Deixe un comentario