Cursos Metodolóxicos

Nos días 8 e 9 de xaneiro a Escola Scout Insignia de Madeira (escola oficial de tempo libre da que é titular ASDE – Scouts de Galicia) impartiu na localidade de Présaras, os módulos metodolóxicos das seccións educativas de 11 a 14 anos (scouts) e de 17 a 21 anos (rovers) que forman parte do programa de Monitores de Tempo Libre.

Máis de 25 persoas entre alumnos, formadores e equipo de apoio, compartiron este espazo, ofertando o seu tempo para mellorar a súa formación co obxectivo de que a calidade educativa dos programas desenvolvidos polos Grupos Scouts, siga sendo un referente no eido da educación non formal.