Escola Scout Insignia de Madeira

ESIM moradoDSC_0227

A Escola Scout Insignia de Madeira (ESIM) proporciona a formación que necesitan os voluntarios adultos para exercer coma educadores scouts (scouters). Asemade, proporciona formación oficial no ámbito de tempo libre para persoas alleas á Federación.

Cada ano, convoca un curso de “Nó Gilwell”, que é a etapa básica que todo educador scout necesita. Ademáis de recibir a formación scout, os educadores reciben a formación en tempo libre necesaria para obter o Título de Monitor de Actividades de Tempo Libre da Xunta de Galicia.

Tamén organiza cursos de “Insignia de Madeira”, etapa máis avanzada dirixida a aqueles educadores que coordinarán un equipo de sección ou un Grupo Scout. Nesta etapa profundízase no coñecemento da metodoloxía scout e ademáis recíbese a formación para obter o Título de Director de Actividades de Tempo Libre da Xunta de Galicia.

Ocasionalmente, organiza cursos monográficos de xestión de Grupos Scouts: tesourería, secretaría,…4 comentarios a “Escola Scout Insignia de Madeira”

  1. […] scout y ya la cuarta cuando la finalizan, alcanzando así el nivel máximo dentro de nuestra escuela de formación scout, tal y como ha hecho ahora nuestro compañero Isra, de la que también es miembro de su […]

  2. […] fin de semana a Escola de Tempo de Lecer da nosa Federación ASDE-Scouts de Galicia, a Escola Scout Insignia de Madeira (ESIM) imparte módulos do curso de Monitor de Actividades de Tempo de Lecer (Nudo Gilwell) e do curso de […]

  3. […] fin de semana a Escola de Tempo de Lecer da nosa Federación ASDE-Scouts de Galicia, a Escola Scout Insignia de Madeira (ESIM) imparte módulos do curso de Monitor de Actividades de Tempo de Lecer (Nó Gilwell) e do curso de […]

  4. […] ano máis a Escola oficial de Tempo de Lecer que pertence a ASDE-Scouts de Galicia, a ESIM, comeza a impartir o Curso de Monitor de Actividades de Tempo de Lecer, que ademáis conleva o […]

Deixe un comentario