“Cuando conocí amigos en los scouts, mi percepción cambió de forma radical”

Ricardo M. San Vicente Esperante (A Coruña, 1979) adentrouse no escultismo xa de adulto. En 2007, con 29 anos, ingresa no Grupo Scout 19 para colaborar en ámbitos de xestión e internet. Catro anos despois dirixe a tropa do grupo e agora lembra con emoción...